НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Правна служба

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ  

Илиян Карапанов
Главен юрисконсулт
тел (02) 4014(307)
мобилен: 0898 77 66 92

Милена Галчева
Юрисконсулт - длъжностно лице по защита на личните данни
тел. (02) 4014(307)

??????? ??? Facebook Twitter Share