НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Личен състав (Човешки ресурси)

Служба Човешки ресурси

 

Ръководител служба Човешки ресурси

Ирина Карабойчева

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, сграда Ректорат, 3 етаж
тел. (02) 40 14 308

Светла Петрова
Специалист управление Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон: (02) 40 14 305


Юлиана Харалампиева
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

Елеонора  Аврамова
Специалист в служба Човешки ресурси

София 1700, Студентски град, Национална спортна академия,
сграда Ректорат, 3 етаж
Телефон (02) 40 14 305

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share