НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Изпитни изисквания

По вид спорт (за треньори)   Практически комплексен изпит   Практически комплексен изпит - БА и МВР   Писмен изпит по биология (за кинезитерапия)   Тест по езикова подготовка  

 

Сподели във Facebook Twitter Share