НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Изпитни изисквания

По вид спорт (за треньори)  Практически комплексни изпити  Писмен изпит по биология (за кинезитерапия)  Тест по езикова подготовка 

 

Сподели във Facebook Twitter Share