НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курс по снежни спортове

Курс „Снежни спортове” - първи курс редовно обучение – ТФ и УФ - 14 дни на смяна

- първи курс ИП и трети курс спец. Кинезитерапия - 8 дни
- първи курс ТФ и втори курс УФ - задочно обучение - 8 дни

курсовете се провеждат на Витоша – ПУСБ ”проф. Ив.Стайков” или при определени метеорологични условия на Боровец – ПУСБ „проф. Н.Хаджиев”

1 смяна

14 – 21 декември 2016 г.

Резервен вариант 7–14 януари

ИП – І поток и изостанали студ. от З.О. и ИП

на Боровец – ПУСБ „проф. Н.Хаджиев”

2 смяна

3 – 16 януари

ТФ – 1, 2, 5, 6, и 8 гр.

3 смяна

16 – 29 януари

ТФ – 3, 4, 7, 9 и 14 гр.

4 смяна

29 януари – 11 февруари

ТФ - 10, 11, 12, 13 и 15 гр.

5 смяна

11 – 24 февруари

УФ – всички групи /2 сем. започва на 30.01.2017г/

6 смяна

25 февруари – 4 март

КТ – ІІІ курс, СА и АФАС– 2 курс, Еразъм студенти

7 смяна

5 – 12 март

ИП – ІІ поток

8 смяна

13 – 20 март

Задочно обучение – І курс ТФ, ІІ курс УФ

9 смяна

21 март – 3 април

За всички изостанали студенти от редовно, задочно обучение и ИП.ВАЖНО !
1. Задължително всеки студент потвърждава с подпис участието си в курса, в срок до 1.12.2016г. – катедра „Снежни спортове”, Ректората - кабинет 410.

2. Заявление за участие в курса на изостанали студенти се подава в катедрата – кабинет 410, в срок до 7.12.2016.

3.
Заявление за преместване от смяна в смяна се за настоящата уч.година се подава в катедрата – кабинет 410, в срок до 1.12.2016.

4.
Заявления за отлагане на курс за следващата уч.година се подават в Деканата в срок до 7.12.2016г. Окончателен график /съобразен с метеорологичната прогноза/ за провеждане на курсовете търсете на информационните табла и в сайта на НСА на 12 декември 2016г.!

 

Сподели във Facebook Twitter Share