НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10900835 Картинка 11049373 Картинка 8949199 Картинка 6982214 Картинка 5917495 Картинка 7486484 Картинка 1809860 Картинка 12042554 Картинка 7077946 Картинка 5648324

Вход към системата за дистанционно обучение

Платформата за дистанционно обучение е на адрес:

 

http://www.virtual.nsa.bg/

 

Входът за студенти е с:

 

Потребител: факултетен номер
Парола: ЕГН


  1. Допълнителните дати за онлайн изпити са организирани само за учебните дисциплините, които не бяха включени в януарската поправителна изпитна сесия.
  2. В срок до 7 март 2021 г.,  изпратете по е-поща, заявление до Декана на факултета в който се обучавате. Подавайте отделно заявление за всеки изпит. 
  3. Прикачете копие от платежното нареждане с което сте заплатили таксата за допълнително явяване на изпит/и/, като в него задължително напишете учебната дисциплина или дисциплини за които внасяте такса.

    Банковата сметка на НСА „В.Левски“ е:

BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"


Е-адреси за изпращане на информация до деканати са: 

За факултет „Спорт“ - fsportnsa@gmail.com

За факултет „Педагогика“ - izpiti-teacher.nsa@abv.bg

За факултет „ОЗЗГТ“ - dekanatozzgt@gmail.com

За задочно обучение - zadochno@nsa.bg

Документи
Заявление за изпит
Заявление за изпит
График на изпитите
График на изпитите
 
??????? ??? Facebook Twitter Share