НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Дипломни работи

ГРАФИК

 

за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

Магистърска програма „Спорт за високи постижения”

 

29.05.2019 г. 14.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж 

 

Име,  фамилия

Алб.№

 

1

К. Сандъкчиев

205156

Лека атлетика

 

 

Магистърска програма „Спорт, фитнес, здраве”

 

06.06.2019 г. 9.00 часа в заседателната зала – ІІІ етаж

 

Име,  фамилия

Алб.№

1

М. Недева

3973

 

 

 

  • ЗАБЕЛЕЖКА:

ВСЕКИ СТУДЕНТ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ОСИГУРИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 42 ” МОНИТОР.

Сподели във Facebook Twitter Share