НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Документи за записване

1. Четири снимки – 3.5/4.5 см;

2. Комплект документи за записване на новоприета студенти /от книжарницата/:

3. Полица за лична застраховка живот за целия курс на обучение /оригинален документ за справка и копие за съхранение в личното досие/;

4. Медицинско удостоверение от районния психодиспансер по постоянно местоживеене, че лицето е психично здраво;

5. Платена семестриална такса по банков път / BG 83BNBG 96613100175101 БНБ ЦУ, София НСА „Васил Левски“/, чрез ПОС терминално устройство или чрез Easy Pay АД.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share