НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Молба-Заявление

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ  “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Треньорски факултет, Катедра Теория на спорта

Център  ОКС – Магистри

 

МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за избор на “ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Програма: “Спорт за високи постижения”

Учебна година: 2017  –  2018

 

Студент/ка: ...........................................................................................; Фак. № ....................

Форма на обучение:  редовно    -    задочно ;      Учебна група:   първа,     втора

(Моля, подчертайте )

 

Сигнатура

Наименование на учебната дисциплина

Водещ

преподавател

Избор

(+)

1

2

3

4

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ИЗБОР НА 9  МОДУЛА

MSP.2.1.

Разработване и анализ на планове и отчети за подготовка на Национални отбори.

Проф. С. Нейков

 

MSP.2.2.

Биохимични основи на биостимулирането в спорта

Доц. А. Александрова

 

MSP.2.3.

Методология на тестуването и квалиметричните оценки 

Доц. М. Галов

 

MSP.2.4.

Специфични статистически методи

Доц. В. Гигова

 

MSP.2.5.

Тренажори и компл. за комплексен контрол в спорта

Доц. М. Галов

 

MSP.2.6.

Маркетингови проучвания в спорта

Доц.  Ив. Славчев

 

MSP.2.7.

Мултимедийна презентация

Доц. О. Грошев

 

MSP.2.8.

Спортно разузнаване

Доц. М.Галов

 

MSP.2.9.

Управление на проекти в спорта

Проф. Й. Калайков

 

MSP.2.10.

Спортен масаж

Доц. Ж. Готова

 

MSP.2.11.

Травматизъм и профилактика в СВП

Проф. М. Тотева

 

MSP.2.12.

Методологични и приложни аспекти на ДЮС

Проф. Д. Дашева

 

MSP.2.17.

Технически средства за онагледяване  в спорта

Доц. О. Тишинов

 

MSP.2.17.

Спорт за всички

Доц. В. Петкова

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ  - ИЗБОР НА 4 МОДУЛА

MSP.3.1.

Спонсорство и реклама в спорта

Проф. Б. Цолов

 

MSP.3.2.

Финанси и финансиране в спорта

Проф. Б. Цолов

 

MSP.3.3.

Морфологична характеристика по вид спорт

Проф.М. Тотева

 

MSP.3.4.

Научни трудове.Характеристика и методични изисквания

Доц. М. Галов

 

MSP.3.5.

Професията на спортния треньор

Доц. Ст. Цонев

 

MSP.3.6.

Педагогическа реторика в спорта

Проф. Ел. Милева

 

MSP.3.7.

Йога при спорт за високи постижения

Доц. Ст. Цонев

 

 

Забележка:   Моля поставете знака «+» срещу желаните от Вас избираеми модули.

 

Дата:  .....................................................................

 

Подпис на студента:  ............................................

mg/mg

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share