НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Такси за обучение

SPA култура, източни и аква практики
2 или 3 семестъра, по 950 лв. на семестър
Професионално напрашление: 7.6 "Спорт" / Професия: SPA мениджър /

??????? ??? Facebook Twitter Share