НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Програмен съвет

 

Програмен съвет

Име

 

 

Основно звено

Ръководител:

Проф. Елеонора Милева, дн

Психология, педагогика и социология

Членове:

Проф. Апостол Славчев, д-р

Лека атлетика

Проф. Даниела Дашева, дн

Теория на спорта

Доц. Иван Сандански, д-р

Мениджмънт и история на спорта

Доц. Живка Желязкова-Койнова, д-р

Психология, педагогика и социология

 

??????? ??? Facebook Twitter Share