НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект Електронно обучение за спорт

Национална спортна академия "Васил Левски" приключи изпълнението на проект E-learning for sport, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия чрез управляващ орган Министерство на регионалното развитие.

Проектът беше осъществен в партньорство с Факултета за физическо възпитание и спорт на Университета в Ниш, Сърбия. В резултат от съвместната дейност бяха създадени съвместими условия за дистанционно обучение на студенти и за научна и образователна комуникация на преподаватели от двата университета.

Проектът "Електронно обучение за спорт" въведе нови европейски измерения в университетското обучение чрез повишаване на дигиталната грамотност на студенти и преподаватели от трансграничния регион. Бяха тествани програми за обучение в реално време между двата университета, които показаха отлично качество на преподаване и възприемане от страна на студентите. Проектът дава възможност за усъвършенстване на методите на преподаване в двата партньорски университета и за разширяване на сътрудничеството чрез инструменти за мобилност, взаимно признаване на периоди на обучение и участие в разнообразни академични инициативи.

Сподели във Facebook Twitter Share