НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект EWoS ABILITY LINK*KIT

Проектът EWoS ABILITY LINK*KIT е съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм + и ще използва платформата, предоставена от Европейската седмица на спорта (ЕСС) 2015. Проектът ще разработи инструментариум за организиране на мероприятия за повишаване на осведомеността за ЕСС, който да превърне тези често "еднократни дейности " в ежедневни форми на занимания с пара спортове и с по-голям брой участници.

Като част от този процес, втората работна срещата събра Европейския паралимпийски комитет като организатор на проекта, както и град Карлсруе (DE), Технологичен институт Tralee (IRL), Националната спортна академия в София (BG) и SPIN Sport иновации (DE ) като партньори на действията, които да започнат работа по методологията за проучване на съществуващия опит и добри практики. Като втора стъпка ЕПК ще поиска от своите организации-членки, както и от мрежата на европейските градове за спорт и физическа активност, да дадат техния принос към развитието и обогатяването на инструментариума.

Работният екип от НСА включва гл. ас Стефка Джобова, гл. ас. Георги Драганов и проф. Даниела Дашева.

 

??????? ??? Facebook Twitter Share