НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект EDIS

 

Проекта "Европейски ден на Интегрираните спортове" (European Day of Integrated Sports) e финансиран в рамките на действие "Некомерсиални Европейски спортни събития" от  програма Еразъм +, с координатор италианският Национален център за образователен спорт  CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - C.S.E.N.; номер на проекта - Nr – 2014 – 3170/002 – 001.

 

Целта на международния проект е да се популяризира моделът на съвместно спортуване между хората с увреждания и хората без увреждания. Всеки участник в него има възможност да пробва различни нови спортове и да разкрие за себе си нови възможности.  Основното събитие на проекта „Европейски ден на интегрираните спортове“, се проведе на 23 май 2015 г. в 12 италиански града и с участието на 16 организации от 12 държави.

 

В проекта участват 12 европейски държави: България, Италия, Литва, Румъния, Франция, Великобритания, Словакия, Германия, Полша, Испания, Гърция, Португалия и Турция. Националният координатор за България е проф. Даниела Дашева, а спортно-технически координатор е гл. ас. Стефка Джобова.

 

Повече информация за проекта можете да получите на сайта: http://www.europeanday.eu/

 

 

europeanday

??????? ??? Facebook Twitter Share