НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2844799 Картинка 5040333 Картинка 4074044 Картинка 3408889 Картинка 8525237 Картинка 9731643 Картинка 9258032 Картинка 5802297 Картинка 4156989 Картинка 1731183

Документи за изпълнение на научни проекти

 
Документи
Договор  за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Финансов доклад по граждански договор
Финансов доклад по граждански договор
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за дейността на  комисията за етична етика
Правилник за дейността на комисията за етична етика
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share