НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4524755 Картинка 4614460 Картинка 6311581 Картинка 12203621 Картинка 8793024 Картинка 7692444 Картинка 5222488 Картинка 6017231 Картинка 5766274 Картинка 3819758

Документи за изпълнение на научни проекти

 
Документи
Договор  за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Финансов доклад по граждански договор
Финансов доклад по граждански договор
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за дейността на  комисията за етична етика
Правилник за дейността на комисията за етична етика
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share