НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2082533 Картинка 8089523 Картинка 9766322 Картинка 6803253 Картинка 6564216 Картинка 2358697 Картинка 1316916 Картинка 9004623 Картинка 9600028 Картинка 10977104

Документи за изпълнение на научни проекти

 
Документи
Договор  за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Договор за изпълнение на научноизследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Форма за отчет на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект
Финансов доклад по граждански договор
Финансов доклад по граждански договор
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Договор за изпълнение на научно-изследователски проект от докторант
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Приемателно-предаватели протокол за изпълнение на НИП
Етичен кодекс
Етичен кодекс
Правилник за дейността на  комисията за етична етика
Правилник за дейността на комисията за етична етика
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор за изпълнение на дейности по научноизследователски проект
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
Граждански договор с юридическо лице за дейности по НИП
 
??????? ??? Facebook Twitter Share