НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебен план

Учебен план

 

Сигнатура

Учебна дисциплина

семестър

Л

У

СР

Обща

заетост

ECT изпити

изпити

S

изпити

Задължителни общотеоретични дисциплини – 2 ECTS 

MSS.І.1.

Исторически преглед на спортните шоу-програми

1

15

-

15

30

1

да

MSS.І.2.

Изследователски методи и контрол в спорта

1

6

9

15

30

1

да

Задължителни специализирани дисциплини- 27 ECTS

MSS.ІІ.1.

Музика

1

42

18

60

120

4

да

MSS.IІ.2.

Изкуството на Танца

1

20

10

30

60

2

да

MSS.IІ.3.

Танцови жанрове

1

35

40

75

150

5

да

MSS.ІІ.4.

Съвременни технологии за реализация на спортни шоу-програми

2

16

14

30

60

2

да

MSS.IІ.5.

Средства за реализиране на СШП

2

30

30

60

120

4

да

MSS.IІ.6.

Творческа и постановъчна работа

2

45

30

75

150

5

да

MSS.IІ.7.

Масови гимнастически композиции и спортно развлекателни програми

2

30

30

60

120

4

да

MSS.IІ.8.

Етика и естетика

1

10

5

15

30

1

да

Избираеми дисциплини- 12 ECTS

MSS.ІIІ.1.

Работа в екип. Управление на взаимоотношенията.

2

16

14

30

60

2

да

MSS.IІІ.2.

Гимнастическите уреди като реквизит в СШП

2

20

10

30

60

2

да

MSS.IIІ.3.

Акробатика и гимнастика като средство на СШП

2

20

10

30

60

2

да

MSS.IIІ.4.

Пространствена реализация и оформление на СШП, костюми и грим и др.

2

30

30

60

2

да

MSS.IIІ.5.

Чуждоезикова подготовка по избор (английски, немски, френски и руски език)

2

-

60

60

120

4

да

MSS.IIІ.6.

Маркетинг и реклама за спортни шоу-програми

2

30

30

60

2

да

MSS.IIІ.7.

Социaлнопсихологически аспекти при подготовката на спортни шоу-програми

2

16

14

30

60

2

да

MSS.IIІ.8.

Музика и движение

2

20

10

30

60

2

да

MSS.IIІ.9.

Музикално-ритмична гимнастика - Мажоретки

2

10

20

30

60

2

да

Факултативни учебни дисциплини- 4 ECST

MSS.IV.1.

Забавно развлекателни програми във водна среда

2

6

9

15

30

1

да

MSS.IV.2.

Рекреативни програми и Художествено плуване

2

6

9

15

30

1

да

MSS.IV.3.

Зимни шоу-спектакли

1

5

10

15

30

1

да

MSS.IV.4.

Методи и техники при изготвяне на сценарии за развлекателни програми

2

14

16

30

60

2

да

MSS.IV.5.

Ансамбловото каране-основен способ в зимни шоу програми

1

5

10

15

30

1

да

Всичко аудиторна заетост- 45 ECTS

Държавен изпит(защита на дипломна работа)- 15 ECTS

Общa заетост- 60 ECTS (1800 часа)

Сподели във Facebook Twitter Share