НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Книжен фонд

Книги (латиница и кирилица)

10317 заглавия
Дисертации, дипломни работи, реферати за следдипломна квалификация и мениджърски проекти 6694 заглавия
Статии на научни работници от НСА и други автори 24336 заглавия
Периодични издания (продължаващи) 72 заглавия

Общо

41419 заглавия

??????? ??? Facebook Twitter Share