НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Контакти

 

Ръководител

проф. Румян Христов, д.п.н.
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(256)
Моб. (НСА) +359 898 776442 - Глобул
e-mail: csars_rhristov@nsa.bg, rumian_hristov@yahoo.comгл. ас. Ивета Бонова, доктор
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(312)
e-mail: csars_ibonova@nsa.bg , iveta_ivanova1980@abv.bg

гл. ас. Силвия Бакалова
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(342)
Моб. +359 893 338 610
e-mail: bubeto79@abv.

Борислава Петрова
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(236)
Моб. +359 893 338 610
e-mail: bubeto79@abv.bg

Ас. Олег Христов, доктор
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(325)
Моб. +359 893 338 389
e-mail: hristov.oleg@gmail.com

 

??????? ??? Facebook Twitter Share