НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проекти Eurosport и T4V

Проект ЕuroSport

Национална спортна академия е бенефициент в проект по програмата на Европейската комисия "Учене през целия живот”/Леонардо да Винчи, дейност „Трансфер на иновации. Проектът „Еurosport –Vocational training for sports centers employees with European certificate” (2009-2012) е насочен към създаване на нова учебна програма за професионална подготовка на фитнес инструктори. В този проект НСА „Васил Левски” работи в партньорство с Технически университет – София; България, Атлетик Фитнес - България, Импулс – Германия, Босон Спортен Колеж – Швеция. Програмата на НСА за обучение на фитнес инструктори получи акредитация от EHFA (Европейска асоциация за здраве и фитнес) и правото всички завършили програмата да се регистрират в европейския регистър на професионалистите в спорта (EREPS)

Повече за проекта на http://telearn.tu-sofia.bg/EuroSport/partners.php
http://www.leo-nsa.hit.bg


Проект T4V


Национална спортна академия участва в проект по програма на Европейската комисия „Подготвителни дейности в спорта” – втора фаза (EU call for proposal EAC/22/2010). Проектът “Training of volunteers - T4V” (2010-2012) има за цел да изследва настоящото състояние на развитието на човешките ресурси в областта на доброволчеството в спорта, както и да събере примери на добра практика в тази сфера. Проектът се изпълнява в партньорство от 9 институции, сред които водещи европейски организации от сферата на спорта и три университета. Координатор на проекта е Академията за лидерство към Немския олимпийски комитет.

Повече за проекта на http://www.t4v.eu/

 

??????? ??? Facebook Twitter Share