НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект LANGO

Национална спортна академия участва в проект по програма "Учене през целия живот” на Европейската комисия, който е насочен към развиване на методи за изучаване на чужди езици с помощта на най-новите технологии. Проектът LANGO ще допринесе за създаване на благоприятна среда на учене и интегриране в социалния живот за чуждестранните студенти и гости на академията чрез осигуряване на лесно и приятно ориентиране в езиковата среда на страната. Проектът се изпълнява в партньорство с организации от България, Ирландия, Кипър и Малта. Обучителните материали са насочени към опознаване на т.нар. „малко говорени езици” – български, малтийски, гръцки и руски, Стартирането на дейностите по проекта беше в началото на 2012 година, а резултатите ще бъдат готови и публикувани края на 2013 година.

Повече за проекта на http://www.lango.eu

 

Сподели във Facebook Twitter Share