НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 119600 Картинка 10515431 Картинка 9240796 Картинка 5836373 Картинка 6382705 Картинка 9478986 Картинка 12072587 Картинка 6521042 Картинка 12302115 Картинка 890139

Профил на купувача

Архив  

Досие на ОП с ID 965359

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.03.2020
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Несебър за 2020 г. - АОП-00566-2020-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
09.11.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
16.10.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-744/16.10.2020 г.
30.06.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-466/29.06.2020 г
30.06.2020 Договор ОП-18/19.06.2020 г., Ив Трейд ООД, ЕИК:102182129, код:15000000
29.05.2020 Решение за класиране ЗП-491/29.05.2020 г.
29.05.2020 Доклад на комисия СЛ-1493/29.05.2020 г., ведно с Протокол на Комисия
22.04.2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ЗП-421/21.04.2020 г.
19.03.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
19.03.2020 Ценово предложение
19.03.2020 Проект на договор
19.03.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Ал. Вуков – Управител “Студентски столове“, София, Студентски град, НСА„Васил Левски“, Стол №1 - НСА, 0896 776631, avukov@abv.bg
19.03.2020 Начална страница на документацията за участие
19.03.2020 Обявление за ОП ИЗХ-273/16.03.2020 - открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
19.03.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-359/16.03.2020 г., Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с код 15000000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share