НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9673201 Картинка 9986627 Картинка 4955744 Картинка 2237314 Картинка 5630890 Картинка 9531380 Картинка 3503442 Картинка 4337555 Картинка 1009968 Картинка 5330876

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096420

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 17.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.05.2020 Договор ОП-17/27.05.2020 г. по Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”, Ес Би Ес Трейдинг ООД, ЕИК: 204200349, код:32400000
07.05.2020 Заповед ЗП-434/07.05.2020 г. за определяне класирания на второ място участник, за изпълнител на ОП по обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти“
29.04.2020 Договор ОП-13/29.04.2020 г. по Обособена позиция 1 "Доставка на компютри", Индекс България ООД, ЕИК:121415869, код: 30200000
27.04.2020 Договор ОП-11/27.04.2020 г. по Обособена позиция 2 "Доставка на принтери и скенери", АТС-България ООД, ЕИК:130332479, код: 30200000
13.04.2020 Протоколи 1 и 2 на Комисия СЛ-1136/07.04.2020 г.
28.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-231/28.02.2020
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
17.02.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
17.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
17.02.2020 Начална страница на документацията за участие
17.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-199/17.02.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share