НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5787595 Картинка 3317748 Картинка 1199026 Картинка 9883171 Картинка 6197391 Картинка 2531680 Картинка 11771975 Картинка 4362890 Картинка 3886855 Картинка 12164845

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096191

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 05.02.2020
Предмет: Събиране на оферти - Услуги по печат и доставка на представителни и административни документи за Учебен отдел на НСА „Васил Левски“ за 2020 г.
Състояние: Възложена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.03.2020 Договор ОП-9/06.03.2020 г. - ЕТ "Актив Комерс - Владимир Рупчин" ЕИК:121219817, код:79800000
26.02.2020 Протокол на комисия - СЛ-682/26.02.2020 г.
20.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-203/20.02.2020
05.02.2020 Ценово предложение
05.02.2020 Техническа спецификация
05.02.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Албена Мутанова – Ръководител Учебен отдел, НСА , тел 0898 776625 uchebenotdel@nsa.bg
05.02.2020 Начална страница на документацията за участие
05.02.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-129/05.02.2020 г. Услуга по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП, с основен код 79800000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share