НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8209867 Картинка 6131306 Картинка 6575880 Картинка 6186823 Картинка 11405987 Картинка 3093368 Картинка 8201205 Картинка 9198962 Картинка 1213951 Картинка 3059582

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9096068

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 29.01.2020
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на компютри, принтери, скенери и мрежови устройства за 2020 г.
Състояние: Прекратена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.02.2020 Съобщение за прекратяване възлагането на поръчка ИЗХ-175/13.02.2020
11.02.2020 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-162/11.02.2020
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 3 „Доставка на мрежови устройства и компоненти”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 2 „Доставка на принтери и скенери”
29.01.2020 Техническа спецификация, тех.предложение, ценово предложение и проект на договор за Обособена позиция № 1 „Доставка на компютри”
29.01.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
29.01.2020 Начална страница на документацията за участие
29.01.2020 Обява за събиране на оферти ЗП-102/29.01.2020 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1 и ОП2 30200000 и по ОП3:32400000
 
??????? ??? Facebook Twitter Share