НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на СО с ID 9090924

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 31.07.2019
Предмет: Събиране на оферти - Доставка на принтери, скенери и мрежови устройства
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.08.2019 Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти ИЗХ-673/13.08.2019
31.07.2019 Проект на договор
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Ценово предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническо предложение - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежови устройства”
31.07.2019 Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери и скенери”
31.07.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Тодоринов, София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, тел: 0897 927938, atodorinov@nsa.bg
31.07.2019 начална страница на документацията за участие
31.07.2019 Обява за събиране на оферти ЗП-1199/31.07.2019 г. Доставка по чл.3, ал.1, т.2 с основен код по ОП1: 30200000 и по ОП2:32400000
Сподели във Facebook Twitter Share