НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Профил на купувача

Архив  

Досие на ПС с ID 912409

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 16.05.2019
Предмет: Публично състезание - Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА - АОП 00566-2019-0004
Състояние: Отворена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
17.06.2019 Решение за класиране ЗП-972/17.06.2019 г.
17.06.2019 Протокол на комисия СЛ-2303/14.06.2019 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
20.05.2019 Проект на договор
20.05.2019 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 2 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
20.05.2019 Ценово предложение - Обособена позиция 1 - “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
20.05.2019 Техническо предложение
20.05.2019 Техническа спецификация
20.05.2019 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, E-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
20.05.2019 начална страница на документацията за участие
20.05.2019 Обявление за ОП ИЗХ-430/20.05.2019 - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
20.05.2019 Решение ЗП-819/20.05.2019 г., Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП с основен код 45211310
Сподели във Facebook Twitter Share