НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Връзки с обществеността

 

Връзки с обществеността


 

Дарина Проданова - експерт "Връзки с обществеността"

Ректорат, ет.3, стая 307

Телефони:
02/4014(308)
мобилен: 0898 54 62 12
е-mail: press@nsa.bg

??????? ??? Facebook Twitter Share