НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Работа чрез въжен достъп - TSC

В периода Октомври 2010 г до Септември 2012г Национална спортна академия „В.Левски” е водеща организация на проект „Работа чрез въжен достъп - TSC” по програма „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации с проектен номер 2010-1-BG1-LEO05-03099.

Този проект обхваща организацията на работата на въже, пазара на труда, функциите на работещите на въже и професионалното обучение на България, Румъния и Франция.

Профилът на техниците, които работят по въжен достъп днес значително е променен, те вече не са на първо място алпинисти и водачи, които се занимават с тези дейности, а професионалисти в областта на строителството, на обществените работи и индустрията. Насоките в които ще се проведе проучването от горепосочените партньори обхваща проблеми, предизвикателства, перспективи свързани с хората работещи по въжен способ. 

През 2004г. е създадена европейска директива 2001 (45 ЕО), която разглежда въпросите за професионално обучение и нормативни изисквания за хората работещи с въже на височина. За това в дейността на създадения екип е предвидено прехвърляне към България и Румъния на френската професионална сертификация, касаеща техническия достъп с въже. Този трансфер ще се осъществи чрез приспособяване на съществуващите програми за работа по въжен способ във Франция в съответствие с особеностите на двете приемащи страни Румъния и България за постигане на общ европейски синтез. Ще бъде разгледана и оценена възможността за постаявянето на тази нова квалификация в националните рамки на двете приемащи страни.

След приключване на проекта, участващите институции от трите страни определено ще допринесат за налагащото се хармонизиране в сертифицирането и постигане на обща европейска култура.

С приключването на проекта ще се изготви:

- справочник за дейностите и компетентностите за техниците работещи по въжен способ

- програма за обучение на обучаеми за работа по въжен способ

- лицензиране като професия от НАПОО или вписване като специалност в съществуваща професия в единния национален класификатор на професиите.


Наред с горепосоченото след финализирането на проекта обучаващите организации ще имат подновено предлагане на обучение, адаптирано, адекватно и съгласувано, валидирано (заверено) в 3 европейски страни: Румъния, Франция и България, и в съответствие с Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Партньорският екип по проекта са:

 • GIP-FIPAG – Франция,
 • Център за внедряване на европейски практитки ООД – България,
 • Строително квалификационен център – България,
 • Асоциация на работещите по алпийски способ – България
 • АСПЕН ЕООД – България
 • GRETA VIVA 5 – Франция
 • CAPEB – Франция
 • EVEREST – Франция
 • PARTЕNER – Румъния
 • APAUR – Румъния
 • AlpinExpert – Румъния
 • Университет Овидиус, Констанца – Румъния
 • Фондация Образователен форум – България

 Уебсайт на проекта: http://project-tsc.com/

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share