НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТАЦИИ

Необходими документи   Архив 2019   Архив 2018   Архив 2017   Архив 2016   Архив 2015   Архив 2014   Архив 2013   Архив 2012  

 

Дисертации и хабилитации 2020 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите информацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Несрин Шюкри ОНС Доктор Проучване върху приложението на комбинирана кинезитерапевтична методика при деца в кърмаческа възраст с нарушения в невромоторното развитие

24.03.2020

Nesrin Shukri.rar

Веселина Таскова ОНС Доктор Проучване  на кинезитерапевтичното въздействие върху хроничната нестабилност в глезенна става при каратисти

17.03.2020

V.Taskova.rar

Християна Гутева ОНС Доктор Усъвършенстване на координационните способности на футболисти с различна квалификация

25.02.2020

H.Guteva.rar

Дянко Ванев ОНС Доктор Изследване и корекция на рефлекторни дисфункции с приложна кинезиология

26.02.2020

D.Vanev.rar

Силвия Синигерова ОНС Доктор Оптимизиране на подбора при 9-12 годишни таекуондисти

19.02.2020

Silvia Sinigerova

Милена Здравчева ОНС Доктор Социално-психологически и физиологични фактори при обучението на студенти в курсовете по Снежни спортове

07.01.2020

M.Zdravcheva.rar

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share