НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7747429 Картинка 8158458 Картинка 11870296 Картинка 9204693 Картинка 2316664 Картинка 5296357 Картинка 7540291 Картинка 1958491 Картинка 7970104 Картинка 12007347
Дисертации и хабилитации

Необходими документи Архив 2023 Архив 2022 Архив 2021 Архив 2020 Архив 2019 Архив 2018 Архив 2017 Архив 2016 Архив 2015 Архив 2014 Архив 2013 Архив 2012
Красимира Стоянова Иванова-Кунзова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Ефект от използването на система за обратна връзка в реално време за усъвършенстване на гребната техника при студенти от Техническия университет - София
Дата: 15.05.2024
Джансу Самир Исмаил
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Интегрирани маркетингови комуникации за управление на бранда при спортни събития
Дата: 08.05.2024
гл. ас. Емилия Величкова Витанова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 11.04.2024
гл. ас. Емил Видев Георгиев, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 04.04.2024
гл. ас. Диляна Делчева Зайкова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 02.04.2024
ст. пр. Татяна Вълкова Христакиева, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 28.03.2024
доц. Михаил Ивайлов Кончев, доктор
Кандидат за Професор
 
Дата: 27.03.2024
гл. ас. Силвия Илиева-Синигерова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 28.03.2024
гл. ас. Надежда Попова, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 26.03.2024
гл.ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 26.03.2024
доц. Илия Димитров Кючуков, дн.
Кандидат за Професор
 
Дата: 22.03.2024
Гл. ас. Илия Илиев, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 20.03.2024
гл. ас. Асен Асенов, доктор
Кандидат за Доцент
 
Дата: 19.03.2024
Аманжол Айтпанбет
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Совершенствование развития скоростно-силовых качеств борцов
Дата: 06.03.2024
Рахым Баялиев
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Изпользвания национальных видов спортивной борьбы в физическом воспитании студентов
Дата: 05.03.2024
Анна Вячеславовна Жидовинова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Подготовка будущих специалистов физической культурьi и спорта с учетом потребностей рьiнка труда
Дата: 06.03.2024
Толгар Ахмадиев
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Особенности интегрирования профессиональной подготовки студентов физической культуры и спорта, специализирующихся в каратэ и других национальных единоборствах Востока
Дата: 21.02.2024
Даниела Венциславова Садикова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Кинезитерапия при постурални нарушения в предучилищна възраст
Дата: 13.02.2024
Олжас Азатович Акимов
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Совершенствование управления физической культуры и спорта в Кызылординской области, Республика Казахстан
Дата: 7.02.2024
Виктория Донева
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Групова сплотеност, ефективност и удовлетвореност в отборните спортове
Дата: 17.01.2024
Михаела Михайлова Митова
Кандидат за ОНС Доктор
Тема: Възможности на кинезитерапията за психофизическо повлияване на болни след лечение на рак на гърдата в късен следоперативен стадий
Дата: 16.01.2024
Пламен Светлозаров Атанасов
Кандидат за ОНС Доктор
 
Дата: 16.01.2024
 
 
Facebook Twitter Share