НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни планове

 

Индивидуалните планове за редовна и задочна форма на обучение, както и за самостоятелна подготовка можете да намерите в приложените по-долу файлове

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share