НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентско състояние online

Уважаеми студенти, вече можете да проверявате Вашето студентско състояние online.

За целта трябва да посетите:

За вътрешната мрежа:
http://192.168.100.216/NSAinfo/
Този адрес е достъпен само от вътрешната мрежа на НСА. Най-добре е да ползвате компютрите в библиотеката.

За външна мрежа:
http://92.247.13.214/NSAinfo

Трябва да посочите вашето ЕГН

Сподели във Facebook Twitter Share