НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Център по качеството

Нормативни документи   Факултетни комисии по качество на образованието   Атестация   Анкети   Акредитация  
 

СТРУКТУРА

 

Ръководителпроф. Апостол Славчев, доктор
Заместник ректор по качество на образованието и акредитацията

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
тел.  (02) 4014(324)
e-mail: slav_a@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


 

 


Десислава  Светославова Шолева
Инспектор в Центъра по качество

тел.  (02)4014(244)
e-mail: desi_tod@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


 

 

Мисията на Национална спортна академия „Васил Левски” е насочена към изграждане на висококвалифицирани кадри в областта на физическото възпитание, спорта и Кинезитерапията.

Нейното пълноценно изпълнение изисква високо качество на преподаване, изследователска дейност и административно обслужване.

Центърът по качество е звеното, чиято основна цел е непрекъснато подобряване на образованието и научните изследвания, залегнали в НСА, както и адаптирането им към непрекъснато изменящите се социални нужди и изискванията на Европейското пространство в областта на образованието и спорта.

Осигуряване на качеството е съвкупност от дейности, свързани с осъществяване на образователната услуга ( създаване на учебен план, система за оценяване, прием на студенти, кадрово и материално – техническо обезпечаване на учебния процес) и периодичната им проверка за установяване на степента на удовлетвореност и адекватност на изискванията на образователните стандарти.

 

Експертен съвет към Център по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“
(мандат 2016 – 2020г.)
 

Председател: проф. Апостол Славчев, доктор – Зам.-Ректор по КОиА

Членове:

1. проф. Красимир Петков, доктор – Декан на Треньорски факултет

2. проф. Огнян Миладинов, ДН – Декан на Учителски факултет

3. доц. д-р Иван Мазнев, доктор – Декан на ФКТТСА

4. доц. Валентина Гигова, доктор - катедра „Теория на спорта“ към Треньорски факултет

5. доц. Елеонора Милева, ДН – катедра „Психология, педагогика и социология“ към Учителски факултет

6. доц. Даниела Любенова, доктор – Зам. Декан на ФКТТСА

7. г-жа Албена Мутанова – Ръководител на Учебен отдел

8. г-ца Мария Родева – студент в Учителски факултет

 

Сподели във Facebook Twitter Share