НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Център по качеството

Нормативни документи   Факултетни комисии по качество на образованието   Атестация   Анкети   Акредитация   Вътрешен одит  
 

СТРУКТУРА

 

Ръководителпроф. Апостол Славчев, доктор
Заместник ректор по качество на образованието и акредитацията

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
тел.  (02) 4014(324)
e-mail: slav_a@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


 

 


Десислава  Светославова Шолева
Инспектор в Центъра по качество

тел.  (02)4014(244)
e-mail: desi_tod@abv.bg
nsa.koa@abv.bg


 

 

Мисията на Национална спортна академия „Васил Левски” е насочена към изграждане на висококвалифицирани кадри в областта на физическото възпитание, спорта и Кинезитерапията.

Нейното пълноценно изпълнение изисква високо качество на преподаване, изследователска дейност и административно обслужване.

Центърът по качество е звеното, чиято основна цел е непрекъснато подобряване на образованието и научните изследвания, залегнали в НСА, както и адаптирането им към непрекъснато изменящите се социални нужди и изискванията на Европейското пространство в областта на образованието и спорта.

Осигуряване на качеството е съвкупност от дейности, свързани с осъществяване на образователната услуга ( създаване на учебен план, система за оценяване, прием на студенти, кадрово и материално – техническо обезпечаване на учебния процес) и периодичната им проверка за установяване на степента на удовлетвореност и адекватност на изискванията на образователните стандарти.

 

Експертен съвет към Център по качество на образованието и акредитацията в НСА „Васил Левски“
(мандат 2016 – 2020г.)
 

Председател: проф. Апостол Славчев, доктор – Зам.-Ректор по КОиА

Членове:

1. проф. Красимир Петков, доктор – Декан на Треньорски факултет

2. проф. Огнян Миладинов, ДН – Декан на Учителски факултет

3. доц. д-р Иван Мазнев, доктор – Декан на ФКТТСА

4. доц. Валентина Гигова, доктор - катедра „Теория на спорта“ към Треньорски факултет

5. доц. Елеонора Милева, ДН – катедра „Психология, педагогика и социология“ към Учителски факултет

6. доц. Даниела Любенова, доктор – Зам. Декан на ФКТТСА

7. г-жа Албена Мутанова – Ръководител на Учебен отдел

8. г-ца Мария Родева – студент в Учителски факултет

 

Сподели във Facebook Twitter Share