НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7097585 Картинка 1744742 Картинка 9267815 Картинка 8408920 Картинка 4148882 Картинка 5367752 Картинка 2901970 Картинка 5347644 Картинка 7483975 Картинка 4797800

Документи за попълване

Във файловете по-долу са поместени стандартни форми за заявления от студентите във връзка с различни проблеми по време на обучението. Изтеглете (разпечатайте) съответния файл, попълнете го и го представете във факултетната канцелария.

Уведомяваме Ви, че личните данни се обработват и съхраняват в НСА „Васил Левски“ за целите на кандидатстването и обучението Ви.
НСА "Васил Левски" спазва стриктно политиката за съхранение на личните данни.

Документи
Прекъсване
Прекъсване
Заявление за новата специалност
Заявление за новата специалност
Заявление за отлагане
Заявление за отлагане
Заявление за получаване диплома за средно и висше образование
Заявление за получаване диплома за средно и висше образование
Възстановяване
Възстановяване
Съкратен срок на обучение
Съкратен срок на обучение
50% присъствие
50% присъствие
Административна заверка
Административна заверка
Заявление от общ характер
Заявление от общ характер
Прехвърляне
Прехвърляне
Удължена сесия
Удължена сесия
Заявление за държавен изпит за бакалаври
Заявление за държавен изпит за бакалаври
Молба за семестриално завършили
Молба за семестриално завършили
Молба за отлагане на курс
Молба за отлагане на курс
Молба за съкратена форма на обучение
Молба за съкратена форма на обучение
Договор за участие в студентска бригада в чужбина
Договор за участие в студентска бригада в чужбина
Декларация за здравно осигуряване на учащ се
Декларация за здравно осигуряване на учащ се
 
??????? ??? Facebook Twitter Share