НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Здравна рехабилитация чрез физически упражнения (HARPE)

Европейска магистърска програма Здравна рехабилитация чрез физически упражнения (HARPE) 2009-2011. Проект No 503202-LLP-1-2009-1-UK-ERASMUS-ECDSP

  Вижте http://www.healthrehabilitation.eu/

Вижте още: http://www.youtube.com/watch?v=p1pvhFaEhIk

Целта на проекта е да разработи Магистърска програма - Здравна рехабилитация чрез физически упражнения в не клинична обстановка.

Ще бъдат разработени:

  • - Модули по здравна рехабилитация чрез физически упражнения
  • - Преподавателски материали, които да помагат в научните предмети
  • - Виртуална обучителна среда, която улеснява преподаването и оценяването
  • - Разпространение на резултатите в Европа
  • - Трансфер към други практикуващи

Партньори:

Buckinghamshire New University-United Kingdom- Coordinator

Institut for Anvendt og Teoretisk Informatik-Denmark

Universitatea Transilvania Brasov-Romania

National Sport Academy-Bulgaria

Kaunas Faculty of Medicine-Lithuania

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма Учене през целия живот/ Еразъм на Европейския съюз

Сподели във Facebook Twitter Share