НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Служба Поддръжка на открити и закрити съоръжения и сгради

Красимир Деливерски
Ръководител служба
Сграда Ректорат, комплекс Закрити спортни съоръжения, II етаж
тел. (02) 40 14 286
факс (02) 400 75 06

Елица Цветкова
Ландшафтен архитект
те. (02) 4014 226

Електротехници
Иван Пеев - тел. (02) 40 14 277
Александър Савов - тел. (02) 40 14 321

Работилници
     - дърводелска работилница - тел. (02) 40 14 321
     - шлосерска работилница
     - топлотехник
     - електротехник
     - поддръжка
     - електроженист

тел. (02) 40 14 321

??????? ??? Facebook Twitter Share