НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта

На 13.10.2009 г. в Министерството на Образованието, младежта и науката, бе подписан договор за стартирането на проект „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта”, по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., и Европейски съюз.

Проектът се реализира от Национална спортна академия „Васил Левски”, в партньорство със Българска федерация бадминтон, Българска федерация по хокей на трева, Българска асоциация спорт за всички, Българска федерация по волейбол
.

Период на изпълнение на проекта: март 2009 г. – май 2010 г.

Целева група: Целева група на проекта са студенти в програми на ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, на които предстои дипломиране в годината, в която се провежда периодът на обучение и не е предвидена друга (задължителна) практика.

Основна цел на проекта е повишаване качеството на образование и степента на включване на специалистите с висше спортно образование на пазара на труда, насърчаване създаването на нови работни места в спортния и свързаните с него трудови сектори.

- Развиване на професионалните и социални умения за успешно прилагане на академичните квалификации в конкретни професионални или сродни пазарни сектори, както и за организиране на самостоятелни бизнес предприятия.

- Подобряване качеството на спортното висше образование чрез допълване на практически опит в извънакадемична среда;

- Създаване на стабилни условия за преход от образователна към трудова среда;

- Установяване на партньорски контакти с работодателски организации в спорта (НПО) за осигуряване на практическо обучение и регулярна обратна връзка относно качеството на образование и обучение в НСА;

- Повишаване на мотивацията на студентите за участие в труд и продължаващо образование.

Критерии за участие в студентски практики:

1. Студенти в НСА „Васил Левски” – ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – редовно и задочно обучение

2. Завършен първи курс

3. Студенти от трите факултета на НСА „Васил Левски”

- Учителски факултет

- Треньорски факултет

- Факултет по кинезитерапия, спортна анимация и туризъм

Екип на проекта:

Ръководител на проекта – проф. Даниела Дашева, заместник ректор за евроинтеграция и международно сътрудничество

Координатор на проекта – гл. ас. Иван Сандански

Бюджет на проекта : 97 378лв.

Допълнителна информация на тел. 962 51 48

Лице за контакти: Милена Кулева

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share