НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Интензивна програма – Обучение и тренировка на елитни състезатели по волейбол и ръгби

Национална спортна академия „Васил Левски” участва в проект за Международна интензивна магистърска програма – спорт за високи постижения. Инициатор на проекта е Университет Париж 12,Факултет образователни и социални науки с департамент технически и спортни науки, партньори в проекта са НСА „Васил Левски и Университет Коимбра, Факултет по спортни науки и физическо образование – Португалия. Интензивната програма е на тема – Обучение и тренировка на елитни състезатели по волейбол и ръгби. Тази година обучението на студентите от трите партниращи си университета се състоя във Франция в периода от 29.03.2009 до 11.04.2009г. За обучението си в Интензивната програма студентите получават 8 кредита, които ще бъдат отразени в дипломите им, в специално дипломно приложение.

Проведеното обучение по Интензивната програма премина успешно. Участие от НСА „Васил Левски” взеха студенти от магистърска програма – Високо спортно майсторство - ръгби и волейбол, които имаха възможността да присъстват на лекции, водени от лектори от трите държави, кръгли маси с известни треньори и практически занимания с тях. В програмата участваха преподаватели от Национална спортна академия, които изнесоха лекции и взеха участие в кръглите маси и семинарите.

Студентите имаха възможността да обменят идеи, да задават въпроси и да разговарят с преподаватели и треньори.

Интензивната програма завърши със защита на постери по определени теми, които всеки студент беше разработил с помощта на преподавателите от НСА „Васил Левски”.

??????? ??? Facebook Twitter Share