НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Център за Международна и проектна дейност (ЦМПД)

ЦМПД (ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ)

intrelations@nsa.bg

 

 

проф. Татяна Янчева, ДН Зам.-ректор по научната ипроектна дейност Тел. (02) 4014 (358) tiancheva@prosport-bg.net
Ирина Радевска Ръководител на ЦМПД Тел/факс (02) 400 75 17;
тел. (02) 4014(249)
моб.тел. 0896 77 66 18
irina.radevska@yahoo.com
Веромира Велинова Експерт (02) 4014(249)
Александра Генчева Експерт (02) 4014(249)
моб.тел. 0898 77 66 63
Мирослава Коляндова Експерт (02) 4014(325)

 


 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share