НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Центрове и помощни звена

Център за развитие на академичния състав (ЦРАС)   Инспекторат Ректор и зам.-ректори   Център по качеството   Следдипломна квалификация (СДК)   Академична библиотека   Издателско-документален комплекс   Център Магистри   Център за международна и проектна дейност (ЦМПД)   Инспекторат Деканати   Кариерен център   ЦНПДС (Център за научна и приложна дейност в спорта)   Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост  
 
Сподели във Facebook Twitter Share