НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Центрове и помощни звена

Център за развитие на академичния състав (ЦРАС)  Инспекторат Ректор и зам.-ректори  Център по качеството  Следдипломна квалификация (СДК)  Академична библиотека  Издателско-документален комплекс  Център Магистри  Център за международна и проектна дейност (ЦМПД)  Инспекторат Деканати  Кариерен център  ЦНПДС (Център за научна и приложна дейност в спорта)  Център за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост 
 
Сподели във Facebook Twitter Share