НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ректорат

Ректорско ръководство на Национална спортна акедемия

Ректор

проф. Пенчо Гешев, доктор
 
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(101)
Факс (02) 400 75 04
e-mail: rector@nsa.bg,  p_geshev@nsa.bg

Заместник-ректор по учебната работа

проф. Николай Изов, доктор
 
1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(304)
e-mail: nikolay.izov@gmail.com

Заместник-ректор по научната и международната дейност

проф. Татяна Янчева, дн

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(358)
e-mail: tiancheva@prosport-bg.net

 Заместник-ректор по качество на образованието и акредитацията

проф. Апостол Славчев

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(324)
e-mail: slav_a@abv.bg

 

Помощник-ректор

проф. Кирил Андонов

1710 София, кв.Студентски град, Национална спортна академия
Тел. (02) 4014(306)
e-mail: k.andonov@nsa.bg

Секретар на ректора

Николина Чалъкова
София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж
Тел. (02) 4014(302)
Тел/факс (02) 400 75 04

Секретар заместник-ректори

Стефка Кончева
София 1700, Студентски град, Национална спортна академия, 3-ти етаж
тел. (02) 4014(303)
Тел. 400 75 05

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share