НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Индивидуален план за бакалаври

Съобщение за студентите от ТФ, подали молби за обучение по индивидуален план

 

Проверете състоянието на документацията си в приложения по-долу файл. В случай на непълноти и/или грешки се обадете във факултетната канцелария не по-късно от 28 септември.

Напомняме, че заповедта ще бъде издадена на 3 октомври, а до тогава, според Наредбата за обучение в ОКС „Бакалавър” студентите са длъжни да посещават учебни занимания.

 

Декан ТФ

 

Изтеглете файла по-долу

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share