НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9824309 Картинка 7911627 Картинка 277219 Картинка 1538732 Картинка 7359894 Картинка 11076505 Картинка 9805674 Картинка 2816472 Картинка 5184926 Картинка 5867374

Предлагане на работа

Архив 2018/2019   Нова възможност за завършили специалността: БПФПС-МВР и БПФПС-БА   Архив 2020/2021  

ПРЕДЛАГАНЕ НА РАБОТА - 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 


Информация и координати може да получите в
„Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107,
тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

 


29.11.2021 - Обява за работа за учители
Първата частна образователна институция за холистично обучение в България, основана през 1999 година, включваща верига частни ясли и детски градини, иновативно основно училище и първата частна лицензирана гимназия за IТ и дигитални умения, лицензирани от Министерство на образованието и науката, търси да назначи мотивирани и креативни хора за учебната 2021/2022 година, които да продължат кариерното си развитие на следните позиции:

1. Ресурсен учител
Основни задължения:
 • Работи с деца със специални образователни потребности;
 • Провежда обследвания на учениците за констатиране на индивидуалните потребности;
 • Изготвя карти за индивидуални потребности на учениците, индивидуални учебни планове и програми за всяко дете, периодично ги актуализира;
 • Организира и подготвя отговорно, старателно и целенасочено учебно-възпитателния процес;
 • Подбира и планира средства и материали за реализация на образователната дейност, адаптирайки ги спрямо индивидуалните заложби, способности и интереси на всяко дете;
 • Работи за успеха и постигането на индивидуален напредък и резултат с всяко дете;
 • Установява равнището на развитие на детето и редовно информира ръководството/родителите за резултатите;
 • Води стриктно училищната документация, съгласно стандартите на МОН;
 • Представя на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци, график на тестове и класни работи;
 • Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители;
 • Участва в учителски съвети, подготовка на материали и срещи на екипа;
 • Осъществява организационни връзка и взаимоотношения с ученици, учители, служители и родители.
Изисквания към кандидатите:
 • Завършено висше образование с ОКС „магистър“ или „бакалавър“ в подходяща специалност; 
 • Компютърна грамотност /Интернет; Microsoft Office; Инструменти на Google; умения за работа с различни образователни платформи за дистанционно обучение/;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи/ иновативен подход в преподаването;
 • Познаване на съвременните методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците;
 • Опит на подобна позиция се счита за предимство;
 • Владеенето на английски език се счита за предимство.
Личностни качества:
 • Амбициозна и заредена с оптимизъм личност;
 • Желание и стремеж за усъвършенстване и развитие;
 • Висока отговорност, професионализъм и коректност;
 • Комуникативност и организираност;
 • Гъвкавост, креативност и инициативност;
 • Умения за работа в екип.
Предлагаме Ви:
 • Отлични условия за работа в креативна и предразполагаща среда;
 • Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;
 • Сплотен и млад екип от професионалисти, подпомагащи вписването Ви в училищната организация;
 • Възможност за изява и реализиране на свежите Ви идеи;
 • Обучения за професионално и личностно развитие;
 • Добро възнаграждение;
 • Работа с малка група деца;
 • Възможност за участие в разработване на учебни материали.

2. Учител в детска градина
Основни задължения:
 • Ръководи работата в групата с децата;
 • Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете;
 • Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите;
 • Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи;
 • Провежда ежедневен филтър на децата;
 • Осъществява храненето на децата и получаването на храната от кухнята;
 • Води ежедневен отчет за отсъствието на децата и предава присъстващите на следващата смяна;
 • Участва активно в организацията и планирането на извънкласните дейности;
 • Носи отговорност  за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
 • Грижи се за дневният режим на децата.
Изисквания към кандидатите:
 • Завършено висше образование с ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалността;
 • Познаване и прилагане на разнообразни образователни методи;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Стремеж за усъвършенстване и развитие;
 • Професионализъм и коректност;
 • Инициативност и креативност при разработване на различни проекти;
 • Грижливо и отговорно отношение към работата и към децата;
 • Комуникативна и позитивна личност;
 • Умения за работа в екип;
 • С  предимство са кандидати с трудов стаж повече от една година в детска градина или ясла.
Предлагаме Ви:
 • Отлични условия за работа в креативна и предразполагаща среда;
 • Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;
 • Сплотен  екип от професионалисти, подпомагащи вписването Ви в организацията;
 • Възможност за изява и реализиране на Вашите идеи;
 • Обучения за професионално и личностно развитие;
 • Добро възнаграждение.

 


15.11.2021 - Дневен рехабилитационен център в гр. София търси да назначи кинезитерапевт

Изисквания към кандидата:

- Завършено Висше образование или студент 3-ти /4-ти курс по специалността;
- Умения за работа в екип.

Предлагаме на кандидата:

- Граждански договор;
- Гъвкаво работно време.


16.09.2021 - SportsModule търси да назначи към екипа си анализатор на спортни данни и играч на електронни спортове.

Успешният кандидат трябва да притежава:

 • Силен интерес и познания по футбол и други спортове;
 • Желание за работа;
 • Висока лична дисциплина;
 • Силни комуникативни умения с добър писмен/говорим Английски език;
 • Отлични компютърни умения;
 • Добрите игрови умения и опит в спортни игри на PlayStation 4 ще се считат за предимство;
 • Голямо внимание към детайлите;
 • Възможност за работа през уикендите и вечерите;
 • Способност за разрешаване на проблеми по време на работа, аналитично мислене и самостоятелно вземане на решения. 

Какви ще бъдат Вашите задължения:

 • Наблюдение на живо и сравнение на спортни данни и статистики от различни спортни събития;
 • Въвеждане и поддържане на актуална информация в специализиран софтуер по време на спортни събития;
 • Предоставяне на подробни отчети за събития;
 • Ескалиране на проблеми, които възникват по време на смяна;
 • Участие в състезания по електронни спортове (eSports). 

Какво можем да Ви предложим ние:

 • Атрактивно основно възнаграждение и коректни трудови отношения;
 • Работа в модерен офис в гр. София;
 • Гъвкаво работно време на смени, непълен работен ден;
 • Екип от млади и мотивирани колеги, готови винаги да ти помогнат;
 • Интересна работа по нови и дългосрочни проекти;
 • Групови събирания и тиймбилдинги;
 • Възможност за спортна придобивка.

 

Информация и координати може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

 


16.09.2021 - Дамски фитнес клуб търси да назначи към екипа си фитнес инструкторка.

 

Задължения:

 •  Представяне на тренировките, които се провеждат в клуба;
 •  Провеждане на 30-минутни кръгови тренировки;
 •  Поставяне на лични цели за клиентите, както и проследяване на изпълнението им;
 •  Постоянен контакт с клиентите по време на тренировка.

Изисквания:

 • Отлична физическа подготовка;
 • Добри комуникативни способности;
 • Основни познания по английски език;
 • Позитивна, общителна, уверена и приятелски настроена личност.

Фитнесът предлага:

 • Обучение;
 • Трудов договор; 
 • Непълно работно време - 6 часа;
 • Възможност за работа на смени.


15.092021 - Обява за работа за администратор - рецепция

Бизнес хотел в гр. София, разположен в Студентски град, търси да присъедини към екипа си администратор - рецепция.


Изисквания към кандидатите:

 • Предишен опит в обслужването на клиенти;
 • Английски език /втори чужд език e с предимство/;
 • Компютърна грамотност MS Office /Clock е с предимство/;
 • Любезност и умения за работа с клиенти;
 • Организираност и отговорност.

Основни задължения:

 • Посреща и обслужва вежливо и с усмивка клиентите, като ги запознава с услугите;
 • Настанява и регистрира гости - определя стаята според изискванията на госта и издава ключ-карта;
 • Предоставя информация за допълнителни услуги, предлагани в хотела;
 • Приема входящи обаждания и предоставя информация при поискване;
 • Изготвя фактури и приема плащания;
 • При изпращане на гостите, търси обратна връзка за тяхната удовлетвореност от престоя.

Хотелът предлага:

 • Добро възнаграждение и постоянен трудов договор;
 • Осигурена храна и кафе по време на работа;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Други допълнителни придобивки;
 • Работа на смени, в динамична среда с млад екип;
 • Допълнителни бонуси за директни продажби.

13.09.2021 - Обява за работа за личен асистент

Изисквания към кандидата:

 • Студент по специалност Кинезитерапия /4 курс или дипломиран/;
 • Желание за работа с деца;
 • Умения по физиотерапия /рехабилитация;
 • Предимство е опит с деца.

 

Задължения на кандидата:

 • Грижи се за момче на 5 години с диагноза церебрална парализа;
 • Отговоря за детето в детската градина;
 • Трябва да се правят две рехабилитации дневно;
 • Подкрепа, когато детето излиза навън на площадката;
 • Водене на извънкласни дейности на територията на градината.

 

Предлагаме ви:

 • Трудов договор и социални осигуровки към общината и адекватно доплащане от страна на семейството;
 • Работа в детска градина в центъра на гр. София на пълен или половин работен ден (подлежи на договаряне);
 • Работа само с едно дете;
 • Фиксирано работно време;
 • Дългосрочен ангажимент.

 


 

31.08.2021 - Обява за работа за  помощник-треньор по фигурно пързаляне

Клуб по ледени спортове, град Варна предлага работа за позиция помощник-треньор по фигурно пързаляне.

 

Клубът предлага:

 • Постоянна работа с възможност и за временно назначение;
 • Тренировки с деца на различна възраст и ниво на технически умения;
 • Привлекателни условия за труд, включващи тренировки на ледените пързалки в град Варна и село Кранево;
 • Трудов договор, с добро начално заплащане;
 • Приятен колектив с визия за развитие на клуба;
 • Спортни лагери и състезания, както в страната, така и извън нея.

Условия за кандидатстване:

 • Студенти от специалност „Спорт“ с професионална квалификация „Треньор по фигурно пързаляне“;
 • Опит в работата с деца;
 • Желание за развитие в професионално отношение;
 • Комуникативност;
 • Добри организационни умения;
 • Лоялност и коректност към ръководството на клуба и останалите треньорски кадри;
 • Готовност за работа в екип.


19.10.2021 - Обява за работа за служители на Фантастико

Изисквания към кандидатите:

 • Желание за работа;
 • Работа в екип;
 • Динамичност.

 

Вашите задължения:

 • Обслужване на клиенти;
 • Маркиране на закупените от клиентите стоки и опаковане на същите;
 • Приемане на пари при разплащане в брой, с карта или с ваучери за храна;
 • Предлагане за продажба на активни промоции;
 • Зареждане на стоки в търговската зала;
 • Етикетиране правилно стоката;
 • Претегляне на стоката на щандовата витрина;
 • Информация за предлаганите продукти;
 • Поддържане на хигиената на работното място.

Предлагаме ви:

 • Мотивиращо възнаграждение, ваучери за храна, карта за отстъпка при пазаруване при нас, както и за нашите ресторанти и боулинг зали, карта за фитнес център;
 • Ваучери за празници;
 • 21 дни платен годишен отпуск;
 • Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сплотен, динамичен и отговорен екип;
 • Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар.

Документи за кандидатстване:

 1. Изпрати твоя автобиография;
 2. Или я остави във всеки наш магазин.

  Координати за връзка:

0894 777 307

jobs@fantastico.bg

 
Информация и координати може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career

 
??????? ??? Facebook Twitter Share