НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Кариерен център

Анкетни карти за попълване от търсещи работа   Търсещи работа   Предлагане на работа   Персонал  

Студенти от първи до четвърти курс уч. 2017/18г., които желаят да получат съдействие за намиране на работа по време на своето обучение,
трябва да се регистрират в „Кариерен център” към НСА - ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208.

 

 


Основни целеви групи потребители на предлаганите услуги от Кариерния център на НСА “Васил Левски” са:

1. Завършващи обучението си студенти от ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.

2. Завършили НСА “Васил Левски” с установена професионална реализация в България и чужбина.

3. Работодателски и партньорски организации и институции от държавно-публичния, обществения и частния сектор в областта на физическото възпитаие, спорта, кинезитерапията, спортната анимация и спортния мениджмънт.

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Кариерният център към НСА “Васил Левски” осъществява следните приоритетни дейности:

1. Кариерно ориентиране на студентите при избор на възможност за професионална реализация в различните сфери на спортната индустрия.

2. Консултиране на студентите в подготовката им при кандидатстване за работа - съставяне на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на интервю и за участие в други дейности, свързани с успешното представяне при търсене на работа и установаването на договорни отношения работодателите.

3. Осъществяване на системни проучвания и анализ на състоянието и развитието на пазара на труда за спортни специалисти.

4. Проучване на възможности за работни места за професионално подготвени специалисти в условията на работодателски организации и потребители. Предоставяне на информация на студентите за наличието на свободни работни места.

5. Планиране, реализиране и анализ на изследвания сред работодатели и студенти в областта на стажантските практики и кариерното развитие. Осъществяване на връзки на студентите с работодателите.

6. Осигуряване на работодателите с детайлна пазарна информация относно възможностите за трудова заетост на студентите.

7. Предоставяне информация на студентите за алтернативна трудова заетост в различни организации и сектори на физическото възпитание, спорта, туризма и общественото здраве.

8. Иницииране и координация на договорни отношения с училища, лечебни заведения, държавни, общински, обществени и частни организации и институции за реализация на УМП, стажантски и преддипломни практики.

9. Създаване и управление на система за обратна връзка с работодателите на основата на компютризирана база данни с профила, предпочитанията и възможностите за трудова реализация на студентите в различните организации и институции.

 

Екип на Кариерен център:

  • доц. Иван Сандански, доктор
  • Снежанка Димитрова
  • Петя Жекова
Адрес:

София 1700, Студентски град
НСА “Васил Левски”
тел.: (02) 40 14 208
e-mail : career@nsa.bgПолезни връзки:


Филиал "Студентски труд" - www.bst.dir.bg

Агенция по заетостта - www.az.government.bg

EURES България - http://eures.bg

Рубриката е-Трудова борса към Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/ejobs/

 

 

Сподели във Facebook Twitter Share