НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентски съвет

Студентски съвет при НСА

Студентски съвет (СС) е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от НСА “Васил Левски” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Студентски съвет при НСА “Васил Левски” членува и взема активно участие в дейноста на Националното председателство на студентските съвети (НПСС) на Република България.

 

За контакти:

Национална спортна академия
Студентски град, бл. 70, етаж 7, стая №700

 

Списък на членовете на Студентски съвет

 

Председател
Мария Родева – Факултет Педагогика, № 209947

Заместник-председатели:
Ивайло Здравков – Факултет Спорт, № 312016
Вероника Стайкова – Факултет Спорт, № 31170

Членове

 

Александър Атанасов  -  ФС, № 33158

 

Благовест Кожухаров – ФС, № 32536

 

Валерия Рашева – ФОЗЗГТ, № 32358

 

Виолета Йовкова – ФОЗЗГТ, № 33602

 

Вяра Кирилова – ФОЗЗГТ, № 32424

 

Даниела Елинова – ФС, №32861

 

Денис Даниелов – ФП, № 33818

 

Димитър Полков – ФП, № 33818

 

Елена Драмчева – ФП, № 31719

 

Иван Пенков – ФС, № 32554

 

Йоанна Петкова – ФС, № 34232

 

Кирил Велев – ФС, № 31834

 

Марко Стефанов – ФС, № 33314

 

Мариян Ловков – ФС, № 32110

 

Михаил Генадиев – ФС, № 33231

 

Памела Здравкова – ФП, № 31719

 

Пламен  Диков – ФС, № 33159

 

Полин Балева – ФС, № 33238

 

Станислава Василева – ФП, № 31743

 

Страхил Паралов – ФС, № 32942

 

Сюлейман Сюлейман – ФОЗЗГТ,  № 33513

 

Тихомир Димов – ФОЗЗГТ,  № 33346
Калина Грозданова - докторант

 

 

 

 

 

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share