НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове по СДК

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ”  с рък. гл.ас. Т. Андонова от 30.09.2019 г.
Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град. 
Такса – 400 лв.
Откриването на курса е на 30.09.2019 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град  фоайето на ІІ-рия етаж.
За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 0898 508404 – гл.ас. Т. Андонова.

2. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж - класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 04.10.2019 г. (петък).
Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.
Такса – 400 лв.
Откриването на курса е на 04.10.2019 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.
За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

===============================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с БФ по Баскетбол организират 18-месечна треньорска специализация. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по баскетбол“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да са практикували баскетбол и да имат състезателен опит. Кандидатите със средно образование, освен горното изискване, трябва да са навършили 28 години.

Заявление се подава по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК (http://nsa.bg/bg/page,1191). Крайният срок е 24.09.2019 г. При попълване на заявлението, моля в последната му секция да се изпише вида на специализацията (курса) – „Баскетбол“ и в едно изречение да се допълни на какво ниво, кога и към кой клуб кандидатът е практикувал баскетбол.

При сформиране на необходимата група след този срок всеки ще бъде информиран за условията на обучението и за неговото начало.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК
или 0896 658330 – доц. Георги Брестнички, доктор.

=========================================================

Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ”
Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” с рък. гл.ас. М. Войников от 04.10.2019 г. (петък).
Заниманията се провеждат, както следва:
петък – от 17.00 до 20.00ч.;
събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 04.10.2019 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.
Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.
Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=========================================================

Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ”
Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” от 30.09.2019 г. ще се проведе двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с ръководител гл.ас. Т. Андонова. Заниманията са всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град. 

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 30.09.2019 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град,  фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 0898 508404 – гл.ас. Т. Андонова.

=========================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 12.07.2019 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите  трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 12.07.2019 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).
·  150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф.  Владимир Боянов, тел. 0893 396484  и Център за СДК – тел. 02 4014238.

==========================================================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен  курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 07.05.2019 год.
Заниманията се провеждат всеки ден /от понеделник до петък/ от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 07.05.2019 г. (вторник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.

Справки и записване: Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238; 089 850 84 04 – гл.ас. Т. Андонова.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА  или „Изипей”).

============================================================

Семинар за учители по физическо възпитание

       На 05-06 април 2019 г. в НСА „В. Левски“ ще се проведе научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ“. В хода на конференцията ще се проведе и СЕМИНАР, предназначен за учители по физическо възпитание, за придобиване на 1 квалификационен кредит съгласно Наредба №12/01.09.2016 г. Желаещите да участват в СЕМИНАРА в деня за регистрация (5 април, петък, 8:30-10:30 ч.) е необходимо да:

·         подадат на място заявление по образец;

·         представят ксерокопие на дипломата си за висше образование с приложението към нея;

·         заплатят в касата на НСА обучителна такса за участие в него в размер на 30 лв. Заплащането става чрез ПОС устройство (с карта), като се посочва кода на обучението (19.06) и имената.

Удостоверение получават само реално участвалите в семинара. За допълнителна информация, включително и при желание за предварително заплащане на таксата от училище по банков път – тел: 02 4014238 Център за следдипломна квалификация и тел: 0893 396 388 доц. Тодор Маринов, доктор.

 

================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира краткосрочен курс по „Су Джок“. Той ще се проведе в 5 дни, от които един петък и два последователни уикенда. Обучителната такса е в размер на 200 лв. за участник. Тя се внася в касата на Академията в деня на откриване (петък) само чрез ПОС терминал (с банкова карта). В същия ден всеки участник представя ксерокопие на дипломата си за образование (най-малко средно), две снимки и попълва заявление по образец.

Желаещите да се включат в обучението е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - http://www.nsa.bg/bg/page,1191

Краен срок до 04.03.2019 г.

При сформиране на необходимата група, всеки подал заявление ще бъде информиран (по телефон или имейл) в едноседмичен срок след тази дата за началото на курса, което ще е през март.

За допълнителна информация – телефон: 02 4014238 – ЦСДК
или  0899 532670 – гл.ас. Денка Маринова, доктор.

================================================

 

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” с рък. гл.ас. М. Войников от 01.03.2019 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 01.03.2019 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

===================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно и завършва с комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 07.01.2019 г. (понеделник) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 13.07.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

 

============================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 18.01.2019 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/4014(238) – ЦСДК.

=========================================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 07.01.2019 год.

Заниманията се провеждат всеки ден /от понеделник до петък/ от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 07.01.2019 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.

Справки и записване: до 20.12.2018 г. в Центъра за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238; след 03.01.2019 г. - 089 850 84 04 – гл.ас. Т. Андонова.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА или „Изипей”).

==========================================

ЦСДК при НСА „В. Левски“ съвместно с БФЛА, катедра „Лека атлетика“ и „КЛАСА“ организират тридневен курс на тема: „Правилознание и съдийство на лекоатлетически състезания“. Обучението, с основен лектор проф. Апостол Славчев, доктор, е предназначено за лица, които имат най-малко средно образование. Завършилите курса получават удостоверение от НСА и документ за съдийска правоспособност по лека атлетика (категория „А“ или „В“).

Първото обучение е предвидено в периода 2-4 ноември (петък – неделя) 2018 г. при положение, че бъде сформирана група. За целта е необходимо желаещите в срок до 28 октомври да заявят участие при проф. Славчев на имейл slav_a@abv.bg или телефон 0898 776684.

При сформирана група всеки подал заявление ще получи потвърждение на посочения от него имейл (телефон) за началото на курса. В този случай кандидатът за обучение трябва да се яви за започването му на 2 ноември (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5, като носи копие от диплома (с приложението) и 2 бр. снимки. Обучителната такса е в размер на 60 лв. Тя се заплаща в същия ден в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

====================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Препоръчително е желаещите да заявят участие чрез интернет страницата на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“- Заявление за участие в специализация (курс) по СДК.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 26.10.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 26.10.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238, доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

============================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно със сектор „Конен спорт“ организират 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за инструктор по конен спорт, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. Курсът с ръководител доц. Юри Вълев ще започне на 01.10.2018 г. (понеделник) в 13.30 ч. в НСА „В. Левски“.

Желаещите да се включат могат да се запишат и да получат повече информация на телефон: 02/4014 238.

========================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 01.10.2018 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 01.10.2018 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 0898 508404 – гл.ас. Т. Андонова.

2. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж - класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 05.10.2018 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 05.10.2018 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 098 8756311 – гл.ас. М. Войников.

 

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

============================================
 

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 13.07.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 13.07.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

 

=============================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 06.03.2018 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2018 г. (вторник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Препоръчително е желаещите да заявят участие чрез интернет страницата на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“- Заявление за участие в курс по СДК.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 09.03.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 09.03.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238, доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

=================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж –класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 23.02.2018 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 23.02.2018 г. (петък) в 14.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 098 8756311 – гл.ас. М. Войников.

2. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 06.03.2018 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2018 г. (вторник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

========================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира петседмичен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с ръководител гл.ас. Т. Андонова от08.01.2018 г.
Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. и събота (цял ден) в НСА – Студентски град.
Такса – 400 лв.
Откриването на курса е на08.01.2018 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.
За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.
Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.
Таксата ще се заплати след откриването на курсапо банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 2-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 19.01.2018 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/40 14238 – ЦСДК.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е в задочна форма, целодневно в продължение на 24 дни плюс една седмица за самоподготовка и комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 08.01.2018 г. (понеделник) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А 5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 08.01.2018 г., както следва:

450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

======================================

Сподели във Facebook Twitter Share