НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове по СДК

Ако желаете да участвате в някой от курсовете по СДК попълнете заявлението на страницата на центъра по СДК ТУК

 

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира петседмичен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с ръководител гл.ас. Т. Андонова от08.01.2018 г.
Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. и събота (цял ден) в НСА – Студентски град.
Такса – 400 лв.
Откриването на курса е на08.01.2018 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.
За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.
Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.
Таксата ще се заплати след откриването на курсапо банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 2-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 19.01.2018 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/40 14238 – ЦСДК.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е в задочна форма, целодневно в продължение на 24 дни плюс една седмица за самоподготовка и комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 08.01.2018 г. (понеделник) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А 5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 08.01.2018 г., както следва:

450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

======================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „Васил Левски“ организира 2-МЕСЕЧЕН КУРС за придобиване на правоспособност за ИНСТРУКТОР ПО АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.11.2017 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „Васил Левски“.

Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/4014 238 – ЦСДК.

=======================================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 2-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 27.10.2017 г. (петък) в 12.30 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и потвърждение за началото на курса – телефон: 02/40 14238 – ЦСДК.

=======================================================================

 

 

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж –класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 29.09.2017 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 29.09.2017 г. (петък) в 14.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

2. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 09.10.2017 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 09.10.2017 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.


===========================================================================

 

 

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира едномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС - КУЛТУРИЗЪМ” с рък. проф. Вл. Боянов, считано от 13.07.2017 г.

Желаещите да се явят за откриване на курса на 13.07.2017 г. (четвъртък) в 13.00 ч. в НСА, зала А 5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за обучение и за издаване на лиценз от БФК) е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване (13.07.2017 г.), както следва:

- 450 лв. в касата на НСА чрез ПОС терминал

- 150 лв. в брой на БФК за издаване на лиценз

За информация – проф. Вл.Боянов, тел. 0893 396484.

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

============================================================================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен курс по„КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. проф. Л. Крайджикова от 29.05.2017 год.

Заниманията се провеждат всеки ден /от понеделник до петък/ от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 29.05.2017 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.
Справки и записване - Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.
Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА или „Изипей”).

============================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира курс по „АЕРОБИКА, КАЛАНЕТИКА, СТРЕЧИНГ” за времето от 12.05. до 18.06.2017 г.

Участниците в курса трябва да са посещавали занимания по аеробика и да имат стабилни практически умения, свързани със спецификата на аеробиката.

Заниманията се провеждат в НСА – Студентски град, както следва:

ПЕТЪК – от 17.00 до 20.00 ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ – от 09.00 до 18.30 ч.

Откриването на курса е на 12.05.2017 г. от 13.00 ч. в НСА – Студ. град– 2 ет.

Такса – 350 лв.

За справки и записване – Център за СДК, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройства или „Изипей”).

==========================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. проф. Л. Крайджикова от 06.03.2017 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2017 г. в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

2. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” с рък. гл.ас. М. Войников от 10.03.2017 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 10.03.2017 г. (петък)в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay” 

=============================================================

 

Сподели във Facebook Twitter Share