НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове по СДК


 

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 13.07.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 13.07.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

 

=============================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 06.03.2018 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2018 г. (вторник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира тримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Препоръчително е желаещите да заявят участие чрез интернет страницата на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“- Заявление за участие в курс по СДК.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 09.03.2018 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 09.03.2018 г., както следва:

· 450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

· 150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238, доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

=================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж –класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 23.02.2018 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 23.02.2018 г. (петък) в 14.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК и тел. 098 8756311 – гл.ас. М. Войников.

2. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 06.03.2018 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2018 г. (вторник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

========================================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира петседмичен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с ръководител гл.ас. Т. Андонова от08.01.2018 г.
Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. и събота (цял ден) в НСА – Студентски град.
Такса – 400 лв.
Откриването на курса е на08.01.2018 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.
За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.
Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.
Таксата ще се заплати след откриването на курсапо банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 2-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 19.01.2018 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА - www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/40 14238 – ЦСДК.

=========================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира eдномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е в задочна форма, целодневно в продължение на 24 дни плюс една седмица за самоподготовка и комплексен изпит.

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 08.01.2018 г. (понеделник) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала А 5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 08.01.2018 г., както следва:

450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

150 лв. в брой на БФКФ за лицензиране.

За информация – проф. Владимир Боянов, тел. 0893 396484 и Център за СДК – тел. 02 4014238.

======================================

Сподели във Facebook Twitter Share