НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни зали в комплекс ЗСС

Учебна база в ЗСС

Зала за спортен масаж

Мултимедиен методичен кабинет по гимнастика

Кабинет по психология

Мултимедиен кабинет по спортни игри

??????? ??? Facebook Twitter Share