НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Водни спортовеСофия бул."Прага" 21, тел 952-26-43
дан.№ 2221052369, БУЛСТАТ 121256121

“КЛУБ “ВОДНИ СПОРТОВЕ - НСА” е сдружение, обединяващо на доброволни начала състезатели, треньори, любители и деятели на водните спортове.

Клубът e основан през 1993 г. и развива дейност, основана на националното законодателство, устава си, принципите на Олимпийската харта, изискванията на Българската федерация Плувни спортове и FINA.

Членове на клуба могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, приемат и изпълняват разпоредбите на устава.

Спортовете които клуба развива са ПЛУВАНЕ и СИНХРОННО ПЛУВАНЕ във всички възрастови категории.

Целите на клуба са :

 1. · да съдейства за развитието и утвърждаването на физическата култура и здравословния начин на живот чрез средствата на спорта;
 2. · да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на спортисти, треньори, деятели на водните спортове;
 3. · да създаде алтернативна заетост на учениците и студентите за избягване влиянието на негативните обществени явления;
 4. · да създаде условия за учебно-тренировъчна, спортно-състезателна и възстановителна дейност на желаещите да практикуват водни спортове;
 5. · да разработва стратегически програми за повишаване на физическата дееспособност и работоспособност чрез спортна дейност;
 6. · да внедрява научните постижения и резултати и опита на други страни в учебно-тренировъчните програми;
 7. · да възпитава в спортуващите национална гордост, висок спортен и колективен дух, уважение и любов към спорта;
 8. · да съдейства за съдаване на информационна среда за запознаване на обществото с проблемите и постиженията, свързани с високото спортно майсторство.

За постигане на своите цели клубът :

 1. · взаимодейства с Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, други държавни органи, обществени организации, сдружения и фондации със сродни цели и дейност;
 2. · поддържа тясно сътрудничество с Българската федерация плувни спортове и участва в национални и международни прояви, свързани с нейната дейност;
 3. · събира и поддържа информационна база данни за състезатели и треньори по водни спортове и организира попълването и използването й от български и чуждестранни информационни източници;
 4. · осъществява сътрудничество с международни организации със сходни цели и дейност;
 5. · оказва съдействие на всички заинтересовани лица за установяване на делови контакти със сдружения и организации със сродни цели и дейност от страната и чужбина;
 6. · привлича експерти по спортни, технически, научни, правни, икономически и др. въпроси, свързани с дейността на сдружението;
 7. Представителните отбори по отделните спортове многократно са национални шампиони, а състезатели от всички възрастови групи индивидуални шампиони и рекордьори.
 8. Състезателите от клуба представляват гръбнака на националните гарнитури на страната по отделните спортове и възрасти.

Треньори:

 доц. Лазар Каменов

Главен треньор на клуба

Любомир Богомилов

Плуване мъже и жени
Теодора Пантова Плуване юноши и девойки

гл.ас Румен Йосифов

Плуване деца
Юлия Чобурова

Синхронно плуване

доц. Николай Изов

Гл. Секретар

гл.ас. Стоян Андонов

Председател

 

Председател „ Клуб Водни Спортове – НСА”

Стоян Андонов

Телефон

0896776610

Създаден

1993г

Съдебна регистрация

1993г

Статут

Сдружение по ЗЮЛНЦ

Адрес

София, бул. Прага 21

E-mail

stoyanandonov@abv.bg

Членство

БФПС

База за тренировки

Плувен басейн НСА

Отбори

Всички възрастови групи.

Треньори 2013

 

Гл. треньор

Доц. Лазар Каменов

Ст. Треньор, мъже и жени

Любомир Ценков

Треньор юноши и девойки

Румен Йосифов

Треньор деца

Янита Райкова

Класиране 2013

Трето място в комплексното класиране за Р.България

Картотекирани състезатели 2013

107

 

 

Спортен календар 2014

 

Д А Т И   СЪСТЕЗАНИЯ    ДОМАКИН

07-09.02.ДЛОП Весел делфин 10-11г.Варна

14-16.02.ДЛОП деца 12гВарна

21-23.02.ДЛОП юн. /дев. младша 13-14г.Пловдив

28.02-02.03.ДЛОП юн.дев. старшаСофия

28.02-02.03.ДОП синхронно плуване всички възрастиСофия

06-09.03.ДЛОП мъже, жени и младежиСофия

06-08.06.ДЛОП Златна рибка 9-10г.Варна

13-15.06.ДЛОП Весел делфин 11г.Варна

20-22.06.ДЛОП деца 12г.Сандански

04-06.07.ДЛОП синхронно плуване всички възрастиВарна

11-13.07.ДЛОП юн.дев. младша 13-14г.София

18-20.07.ДЛОП юн./дев. старша София

24-27.07.ДЛОП мъже, жени и младежиСофия

29-31.07.ДОП и ДЛП скокове във вода всички възрастиСофия

06-07.09ДЛОП плуване ветераниВелинград

13-14.12.ДОП мъже и жениСофия

Утвърден с решение №2, протокол № 8/ 22.11.2013г., от заседание на УС на БФПС


ДОП* – Държавно отборно първенство
ДЛОП** – Държавно лично отборно първенство
ДЛП*** – Държавно лично първенство

 

 

 

 

 

 

 


 

Сподели във Facebook Twitter Share