НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Приветствие по случай 183 годишнината от рождението на Васил Левски от председателя на Общото събрание на НСА" Васил Левски"

 

Уважаеми възпитаници, студенти и преподаватели,

Денят на рождението на Апостола на Свободата отново ни призовава към осмисляне както на неговия живот и дело, така и на неговите идеи за бъдещето на българското общество. Те  заслужават нашето огромно уважение и благодарност повече от каквато и да било друга признателност, тъй като те представляват този величав пример, който най-пряко и ясно ни приобщава към основните ценности на неговата идеология. В неговите идеи, колкото  и  разстоянието на времето да ни отдалечава от епохата на Левски, все по-ярко се очертава важността на неговото послание  - свобода, човечност, равноправие, справедливост и законност - основополагащите за всяко едно хуманно общество принципи.

Това е всъщност мечтата и каузата на обществената борба, която Васил Левски постави като начало за националното и политическо възраждане на България като независим субект в света на модерната цивилизация.  Именно тази идеология, за която пожертва съзнателно и себе си, той стана безсмъртен, защото с най-чисти и разбираеми думи създаде цялостна обществена програма и принципи за просветление и напътствие на всеки обществен и държавен деец.

Тези пет основни принципа, обединени и обвързани в една доктрина представляват смисъла и на неговата саможертва, и завета към бъдещите поколения на нашето Отечество.

 Неговият завет е изключително актуален днес, във време на мащабни изменения и  значителни изпитания за обществото и за държавата ни. В тези неясни обстоятелства и условия нашата мисия като възпитатели на младото поколение и като част от социалния елит на България, отговорен за един значим сектор от развитието на обществения живот, се нуждае от ясна и силна кауза, за да може да изпълняваме своите лидерски функции. Да сме фактор на стабилност както в областта на висшето образование,  така и в областта на спорта и общественото здраве, и като цяло в социалния живот. Източникът на такава стабилност несъмнено е високото съзнание и отговорност, която Академичната общност на НСА „Васил Левски" е изградила в своето развитие сред преподавателите и студентите.  Тези наши преимущества ни дават моралното право да отстояваме и разпространяваме не само идеала на Васил Левски като личност и герой в националната ни история, а преди всичко като носител на универсалните идеи и ценности на едно стабилно и проспериращо общество.

Днес всеки иска и мечтае нашето общество и държава да имат достоен облик и място в света. Постигането на тази мечта изисква ежедневното изграждане и в съзнанието, и в поведението на всеки човек гениално формулираните истини чрез които такава цел е достижима: Свобода, човечност, равенство,справедливост и законност.

 

Проф. Лозан Митев,
Председател на Общото събрание на НСА „Васил Левски"

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share