НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

На вниманието на студенти в четвърти курс – редовно и задочно обучение, Факултет „Педагогика“

Във връзка със създадената от МОН Информационна база за „стажант-учители“, която цели мотивиране и привличане на завършващи студенти от педагогически специалности в системата на средното образование, както и подпомагане процеса на назначаването им като учители на свободни позиции в училищата, е необходимо да се регистрирате на следния адрес: http://trademarket.mon.bg/login/student.

Регистрацията е необходимо условие за кандидатстване и евентуално последващо назначаване като учител по ФВС.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share