НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важно за студентите в блок 15 - Високо тяло!

             От 01.08.2020 год. започва ремонта на Високото тяло на блок 15. Всички живущи задължително трябва да освободят заеманите от тях стаи и да бъдат пренастанени в блок 70, блок 61 (В, Г, Д) на Академията и общежитията на УАСГ до 31.07.2020 год. За да бъдат настанени всички студенти е необходимо до 01.07.2020 год. да се запишат при домакин-управителя на блок 15. Записването може да става на място или по телефон. Всички студенти, които не се запишат за пренастаняване губят правото си на общежитие до 14.09.2020 год.

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share