НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5162088 Картинка 853461 Картинка 4847421 Картинка 2208491 Картинка 5316954 Картинка 1780394 Картинка 10923072 Картинка 11799560 Картинка 11998683 Картинка 2208066

Правила за работа на Академичната библиотека в условия на извънредна епидемична обстановка

Уважаеми колеги,

     За Ваше улеснение публикуваме правила за работа на Академичната библиотека в условия на извънредна епидемична обстановка.

1.Срокът на заетите книги се удължава автоматично за периода на епидемичната обстановка – 14.06.2020г. Книгите няма да се считат за просрочени.

2.Заемането на книги за дома се извършва след предварително уточнение на необходимите заглавия в електронния каталог на библиотеката. Каталогът е достъпен онлайн на сайта на НСА.

3.Получаването на книгите се извършва, като читателите изчакват реда си пред входа на библиотеката, при спазване на препоръчаната социална дистанция. В Заемна влиза по един читател, с маска и ръкавици.

4.Ползването на литература в Читалните се извършва само по предварително заявени заглавия, при спазване на дистанция и максимален престой 30 минути на човек.

5.Компютрите не се ползват.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share